Меню
Количка

Лични данни

"Симо Ко" ЕООД чрез www.grand-attack.bg полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Личните данни, които "Симо Ко" ЕООД чрез www.grand-attack.bg получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. "Симо Ко" ЕООД чрез www.grand-attack.bg гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време.


Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.


При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, "Симо Ко" ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.


"Симо Ко" ЕООД чрез www.grand-attack.bg има право да използва информацията за предлагане на стоки/ услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: sales@grand-attack.bg

Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за "Симо Ко" ЕООД чрез www.grand-attack.bg. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.


Разкриване на информацията:
"Симо Ко" ЕООД чрез www.grand-attack.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
* е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
* информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
"Симо Ко" ЕООД чрез "www.grand-attack.bg" е длъжен да предостави информацията по силата на закона.