Меню
Количка

Общи условия

I. Общи условия

Онлайн магазин "www.grand-attack.bg" е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки и услуги.
Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули и услуги онлайн от "Симо Ко" ЕООД.
"Симо Ко" ЕООД чрез "www.grand-attack.bg" има право да променя цените на предлаганите стоки и услуги по собствена преценка без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на желаната стока или услуга.
При липса на складова наличност от заявената стока "Симо Ко" ЕООД чрез "www.grand-attack.bg", уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.
При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката "Симо Ко" ЕООД чрез "www.grand-attack.bg"” не е обвързан с каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от "Симо Ко" ЕООД чрез "www.grand-attack.bg" на заявлението за покупка, попълнено правилно и потвърдено от Клиента на посочения телефон за връзка или електронен адрес.
"Симо Ко" ЕООД чрез "www.grand-attack.bg" се задължава след получаване и потвърждение на заявлението от Клиента, да му достави желаната стока или услуга.
"Симо Ко" ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес "www.grand-attack.bg".
Всички обявени цени са в български лева с включен ДДС, като могат да бъдат трансформирани в сайта в други валути по избор и желание на потребителя.


II. Права и задължения на страните

1. "Симо Ко" ЕООД се задължава:
- да потвърди наличността на поръчаните артикули и услуги или да откаже поръчката в срока, посочен в инструкцията.
- да достави в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки и услуги, заявената за покупка стока или услуга.
- да гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!), освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.
- да полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;
- не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси;
- не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;
- няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.
Онлайн магазин "www.grand-attack.bg" си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.
2. Клиентът се задължава:
За да получите правото да извършвате валидни заявки за закупуване на предлаганите в "Симо Ко" ЕООД чрез "www.grand-attack.bg" стоки/услуги, е необходимо първо да се регистрирате.
При регистрацията трябва да въведете адреса, който ще се използва за доставка, Вашето име и фамилия, e-mail, телефони за връзка. Необходимо е да изберете и парола.
- Да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
- Да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв;
- С оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;
- Да не подава фиктивни или невалидни заявки, или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
- Да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия "www.grand-attack.bg" и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия.
- Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
С акта на регистрацията си Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез "www.grand-attack.bg".
Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.
- да посочи трите си имена или имената на юридическо лице, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
- да плати цената на стоката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки и услуги;
- да заплати разходите по доставката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки и услуги.
- да осигури достъп и възможност за получаване на стоката или услугата.
Заявената за покупка стока или услуга се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки и услуги.
Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, вкл. в почивните дни и в дните на официалните празници. При финализиране на Вашата поръчка, Вие имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени, Вашите имена, e-mail, телефон, адрес, начинa на доставка и начина на плащане. След финализирането на поръчката на посочения от Вас електронен адрес или телефон ще получите потвърждение със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) ще бъдете уведомявани от оператор по имейл или телефон. Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, можете да следите и от Вашия профил.
Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените условия и ги приема. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

III. Условия за доставка

При предаване на стоката или услугата Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката или услугата на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката или услугата, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката или ползването на услугата. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети "Симо Ко" ЕООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката или услугата, настъпили в следствие на отказа.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката/услугата в този срок, "Симо Ко" ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока/услуга. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката/услугата и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.
Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока/услуга, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
- Доставената стока/услуга явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
- Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
- При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока/услуга, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.
Онлайн магазин "www.grand-attack.bg" Ви предоставя 7 дни след получаване на продукта, в които може да разгледате и да върнете продукта, ако прецените, че по някаква причина не бихте искали да го задържите. При получаване на продукта, моля не изхвърляйте веднага оригиналната опаковка и съпътстващите го документи. Ако решите да върнете продукта, ще бъде необходимо да го изпратите неупотребяван, окомплектован с всички аксесоари, оригинални етикети и документи, в оригиналната опаковка. Моля, сложете го в обратната пратка , като опишете причината/ причините за връщането на продукта. Ако решите да върнете продукт, моля адресирайте колета до точния пощенски адрес на Онлайн магазин "www.grand-attack.bg" – за уточняване. Клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на "Симо Ко" ЕООД адрес.
Възстановяването на сумата за върнат продукт се извършва в рамките на 3 седмици от получаване на обратната пратка. Сумата се изплаща с пощенски запис или с платежно нареждане до посочена от Вас банкова сметка. В случай, че не получите дължимата за възстановяване сума повече от 30 дни, можете да се свържете с нас. Ако ни пишете по имейл, моля посочете Вашия клиентски номер. Ние ще проверим каква е причината за забавянето и ще Ви отговорим в най-кратък срок.
Продуктите, които предлагаме са нови и са придружени с оригинални гаранционни карти на официалния вносител. При нужда от съдействие по каквито и да е въпроси и гаранционен ремонт,моля свържете се с нас.

"Симо Ко" ЕООД чрез "www.grand-attack.bg" не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които "Симо Ко" ЕООД чрез "www.grand-attack.bg" не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на "Симо Ко" ЕООД чрез "www.grand-attack.bg".


IV. Ограничаване на отговорността

Цялото съдържание на онлайн магазина "www.grand-attack.bg" се предоставя "такова, каквото е", без каквато и да е гаранция от какъвто и да е вид или естество, точно изразена, наложена или подразбираща се, включваща, но не ограничена до: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, гаранция за продаваемост или пригодност на продуктите за определени цели. Ние сме предприели всички разумни мерки, за да осигурим достоверността, истинността и пълнотата на информацията в "www.grand-attack.bg", както и отсъствието на подвеждаща информация. Въпреки това"Симо Ко" ЕООД не гарантира точността и пълнотата на съдържанието на онлайн магазина "www.grand-attack.bg". Използването на онлайн магазина "www.grand-attack.bg", както и действията, които предприемате вследствие на това, са изцяло на Ваш риск и отговорност.
При никакви обстоятелства "Симо Ко" ЕООД, неговите служители, управители, доставчици, агенти или други трети лица, споменати на този онлайн магазин или участващи в създаването му, няма да носят отговорност за каквито и да е било щети (в това число, но не ограничени до: преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е друг начин, свързани с или произтекли от използването на, невъзможността да бъде използван или недостъпността на онлайн магазина "www.grand-attack.bg" или на материал, разположен на него, както и оперирането с него, (включително технически проблеми независимо от положените от нас усилия) или на други сайтове, към които нашият онлайн магазин препраща, включително в резултат на вземането на решения и/или извършването и/или неизвършването на определени действия въз основа на публикуваната информация, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от вида на основанието и без значение от липсата на предупреждение за възможността за възникване на такива вреди и дори и когато сме били уведомени относно вероятността за настъпване на подобни щети.

В случаите, не упоменати тук отговорностите на "Симо Ко" ЕООД се ограничава до максимално допустимата степен, разрешена от законите на Република България.